Lead GenerationLead Generation je prevratný spôsob generovania leadov resp. motivovaných kontaktov na internete.

Lead Generation

Pomáha spoločnostiam získať kontakty na potenciálnych klientov, ktorí sa zaujímajú o určitý produkt či službu. Motivovaný klient je ten, ktorý prejavil záujem o určitú službu či produkt napríklad vyplnením online formulára, dopytu alebo vykonal nákup či inú aktivitu. Vo väčšine využívajú spoločnosti vďaka Lead Generation svoje call centrum alebo zákaznícky servis, ktorý následne vybavuje motivovaných potenciálnych zákazníkov.

Ako delíme leady?

V súčasnosti je možné využiť niekoľko modelov generovania leadov. Prvý z nich ponúka porovnanie produktov naprieč celým trhom – ide teda o porovnávače, v ktorých zákazníci nájdu najvýhodnejšiu službu či produkt. Druhým typom sú brandové a nonbrandové webové portály, tzv. mikrosites, ktoré poskytujú informácie o konkrétnom produkte. Oba tieto druhy je možné kombinovať, čím vzniká hybridný model.

Aké sú výhody Lead Generation?

Hlavnou výhodou Lead Generation je, že vaša spoločnosť získa iba kontakty na už motivovaných klientov, ktorí vykonali interakciu. Nemusíte tak vynakladať nemalé finančné náklady na oslovenie masy potenciálnych zákazníkov s neistým výsledkom. Motivovaný klient prichádza za vami sám. Základom úspechu Lead Generation je exkluzivita dodávaných leadov. Každý kontakt dostane len jeden obchodný partner, čím je zaistená vysoká pravdepodobnosť získania reálneho zákazníka. Niektoré spoločnosti aplikujú aj tzv. multilead technológiu.

Aké sú výhody služby?

  • jednoduchá merateľnosť nákladov zisku,
  • kvalitné spracovanie dát– výber klientov, nastavenie stratégie oslovenia zákazníkov,
  • efektívne procesy a možnosť kontroly kvality kedykoľvek počas procesu,
  • možnosť výberu operátorov podľa špecifikácie ponuky (senior, junior),
  • nie je nutné vlastniť CRM systém,
  • vysoká úspešnosť kampaní: 8 – 22 %.
  • Platíte iba za reálny počet leadov, ktoré vďaka danej marketingovej kampani získate!