Komplexné riešenia Call CentraPoskytujeme komplexné riešenia a služby zahŕňajúce široký záber odboru LEAD GENERATION, CALL CENTRUM a ICT.

Call Centrum na kľúč

Lead Generation, Call Center a ICT

Efektívnejšia komunikácia so zákazníkmi
Nižšie náklady na ich oslovenie
Nechajte si zriadiť alebo si prenajmite Call Centrum
Vyšší obrat a zisk

Komplexné riešenia
Call Centra

Ponúkame predaj alebo prenájom Call Centra, ktoré vám zostavíme na kľúč presne podľa vašich požiadaviek alebo podľa vašej konkrétnej situácie. Zaistíme vám aj kompletný outsourcing Call Centra na našich technických prostriedkoch a s našimi profesionálnymi pracovníkmi. Call Centrum je určené predovšetkým pre spoločnosti s vysokými požiadavkami na kvalitu a komplexnosť riešení s potrebou efektívnej a profesionálnej komunikácie so svojimi súčasnými aj potenciálnymi zákazníkmi. Ocenia ho najmä firmy, ktoré zavádzajú riešenie Customer Relationship Management (CRM) ako nástroj na efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Získajte viac informácií

Lead Generation

Motivovaný klient je ten, ktorý prejavil záujem o určitú službu či produkt napríklad vyplnením online formulára, dopytu alebo vykonal nákup či inú aktivitu. Vo väčšine využívajú spoločnosti vďaka Lead Generation svoje call centrum alebo zákaznícky servis, ktorý následne vybavuje motivovaných potenciálnych zákazníkov. Ak spoločnosť nemá vlastné call centrum, štandardne ho outsorcuje od spoločnosti, ktorá generuje leady. Tento spôsob je najúčinnejším marketingovým nástrojom súčasnosti.

Dalšie informácie